BLOG SABOR A CAFÉ

Grans de cafés Arábicas
Cafés Arábicas ou Cafés Arábicas 100% é unha información que aparece nos paquetes de café.
 
Café en gran de calidade

O café de Terceira Onda é aquel café que é, e ademais, trátase coma un produto artesanal de alta calidade.

 
Café para cafeterías

Hoxe falamos do Café para cafeterías, ou se queremos afinaren máis, o que imos tratar é as opcións para vender máis café nunha cafetería.

 
Cafeteira de Prensa Francesa ou Cafeteira de Émbolo

Cafeteira Prensa Francesa tamén coñecida como cafeteira de Émbolo é unha opción para facer un delicioso café sen usar cables eléctricos e prescindindo mesmo do filtro.

Moendo café para facer café de pota

O café de  Pota en Galicia, Portugal ou Brasil; Café de "olla" en México; ou café de pucheiro noutras rexións é quizá a forma tradicional de prepararen un café en casa en moitas zonas do mundo.

 
blends de cafés tostados

Blend é un termino inglés que traduciriamos por mestura, pero veremos un pouco máis adiante que os cafés blends e os cafés mestura non son a mesma cousa.

Saco de café Colombia ecolóxico en Cafés  Sabora

Está pregunta nola facía un cliente non fai moito: É o Colombia o mellor café do mundo?

Café con leite con latte art

Como facer un café con leite é a pregunta, pode parecer raro comezar o post dicindo como non facelo.

A moenda do café: O café Moído

Que é a moenda do café?

Páxinas

▲ Superior