Café Expreso: Que é e como se prepara?

Premendo café para expreso

Qué é o café expreso?

Café expreso é aquel café que se obtén facendo pasar o café por unha máquina capaz  de enviar auga quente sobre os 92º centígrados a alta presión, xeralmente a 9 bares,  durante uns 25 segundos sobre unha pastilla de café premido.

Medida de presión, non cantidade de establecementos de hostalería smiley.

Isto que dito así soa un pouco frío, convértese en toda unha arte en mans de baristas expertos.
 
É un extracto puro e concentrado de café, tamén coñecido como “negro curto” ou simplemente só, é a base para os demais tipos de café e é a experiencia máis pura de café que poderás gozar, amados por moitos e odiados por outros debido ao seu forte sabor.
 
Se prefires unha degustación de café máis doce e suave, é posible que este tipo de café non sexa para ti.
 
Pero se che gusta o café con forza e personalidade o café expreso é un dos grandes praceres dos que podemos gozar en nosa propia casa ou nunha cafetería de forma fácil e rápida.
 
O café expreso é un dos grandes praceres dos que podemos gozar en nosa propia casa ou nunha cafetería de forma fácil e rápida.
 
Como o post non pretende dar leccións a profesionais que por outra banda non as necesitan, imos centrarnos en dar a coñecer os elementos básicos para preparar un bo café expreso a aqueles que os gozamos en bares, cafeterías, e demais establecementos de hostalería.
 
Pensaremos tamén naqueles que dispoñen dunha máquina caseira para preparar un café expreso, ofrecendo amigo, a ti si sempre que nolo permitas, unhas recomendacións básicas para obter un bo café expreso.
 
 

CARACTERÍSTICAS DO EXPRESO

 • 7 gramos de café.
 • 25 segundos de extracción.
 • 30 ml de café.
Nunha máquina expreso a nove bares de presión se a máquina e profesional e algúns máis nas máquinas non profesionais.
 
Cafeteiras Profesionais para Expreso

Existen 4 elementos esenciais para preparar un bo café expreso:

 1. Fundamental contar cun gran café. O barista pode ser un artista pero non fai milagres, dun mal café nunca obterá un bo expreso.

 2. O grao de moenda, xa que o café expreso require obter un moído fino do gran de café. Aproximadamente a textura dos grans de azucre. Desde Cafés Sabora somos sempre partidarios de moer o café ao día. Así que se o fas na túa casa ou ben moes a túa o café ata un gran fino obterás un mellor expreso.

 3. O outro gran ingrediente para un bo expreso como supoñerás é a auga, se a auga é de calidade o teu café expreso será mellor, que se a auga ten sabores ou cheiros que achega ao expreso e que ataquen o aroma e sabor do café.

 4. Ter unha boa cafeteira expreso que faga chegar a auga coa suficiente presión e temperatura adecuada para obter o mellor do café.

Centremos agora brevemente a atención o a cafeteira expreso, o seu compoñente fundamental é a bomba de presión, que é o que diferencia a estas cafeteiras doutras que obteñen o café por goteo, utilizando a gravidade que exerce a terra para que a auga quente caia a través do café e cun filtro.
A persoa encargada de manipular a máquina e preparar o café  ten un traballo vital  na obtención do mellor expreso; da súa habilidade para manexar de forma adecuada do café e a operación correcta da máquina depende en boa medida a calidade do café. 
Se o estas facendo en casa e o operario es ti, practica e infórmate, conseguirás mellores cafés expresos.
 
Preparar un bo café expreso
A preparación dun café expreso constitúe un ritual que combina a arte e técnica; e como todo ritual ten as súas propias regras. 
Condicións necesarias para preparar un bo expreso  son: 
               Cantidade de café                        7  - 7,5  gramos
               Temperatura da auga                   88 - 92 º C
               Presión da auga                           9  bares
               Tempo de preparación                25 segundos aprox.
 
Nunha cafeteira expreso a auga sae a gran presión e cunha velocidade sobre o café, debido a esta rapidez o gran debe de ser moído moi fino, en caso contrario a auga pasaría a enorme velocidade polo café e non conseguirás o sabor característico do café expreso.
 
Advirtamos aquí de que o muíño e aspas que son os habitualmente utilizados en casa, moen o gran de café mediante aspas que viran a gran velocidade. 
 
Con todo, o moído así obtido sería demasiado groso para unha máquina expreso, ademais eses muíños se gradúa o moído de acordo ao tempo de traballo, un po fino implica moito tempo en contacto con aspas a gran velocidade, o que incrementa a temperatura localmente e inevitablemente cambia o punto de torrado do café.
 
Por iso o moído profesional do café faise en muiño de moas que premen o café entre dous discos dentados obtendo un moído adecuado a cada tipo de cafeteira. 
E esta forma o moído para expreso é un moído moi fino, que ademais debe de ser premido o café no caciño, para que ofreza unha resistencia adecuada ao paso da auga a presión polo café en só 25 segundo que dura o proceso.
 
E este elemento é un dos elementos que explican que aínda tendo unha máquina de café expreso se  non tes u bo muiño en casa non sexas quen de obter o sabor exacto do café feito en cafetería.
 
Infografía café expreso

Unhas recomendacións por se preparas o teu café expreso:

 
As cafeteiras expreso non utilizan o café que podemos adquirir normalmente nos supermercados, xa sexan o café soluble ou en gran moído.
 
Normalmente o gran vén co grao de moído adecuado para cafeteiras italianas, as cafeteiras expreso necesitan un café  moido ainda máis fino que a cafeteira italiana.
 
En cafés Sabora tes unha amplía gama de cafés para hostalería, pensados especificamente para ser utilizados con cafeteira expreso.
 
Se a calidade da auga que sae pola túa billa en casa non é boa ou simplemente a auga é moi alcalina, é recomendable utilizar auga mineral ou un filtrar esa auga para preparar o café expreso. 
 
A crema que se obtén do proceso de elaboración dun café expreso é significativa. A calidade do traballo pode ser media valorando o resultado final do café expreso.  
 
 1. Unha cor escura, cun punto branco ou un buraco negro na metade indica que o expreso foi sobre-extraído, debido a que o café se moeu demasiado fino, empregouse moito café para preparar a bebida  ou que o tempo de extracción  foi moi prolongado. Tamen pode ser unha convinación de estas causas.

 2. Cor clara e con pouca consistencia, indica unha baixa extracción do café. Debido posiblemente a un curto tempo de extracción,  ou que a cantidade de café menor da requirida, un grao de moenda máis groso do idea, ou mesmo á combinación de varios dos factores anteriores na elaboración do café expreso.

 
Lembra que a máquina require dun mantemento e periodicamente débese limpar e quitar os restos  que se puido acumular na cafeteira.
 
É conveniente limpala despois de cada uso, sobre todo a que poidas ter en casa, xa que corremos o risco de estragar o seguinte café.
 
Sempre debes garda o café nun recipiente hermeticamente pechado, e nun lugar fresco, seco e sen luz. Lembra que o café é un produto cento por cento natural e aféctaa o medio, a humidade, a luz, cheiros, etc.
 
O leite no café  expreso.
 
Unha das características fundamentais da cafeteira expreso, polo menos as profesionais,  adoitan levar un vaporizador que extrae vapor de auga moi quente que permitirá quentar o leite obtendo unha escuma densa que proporciona un sabor especial para este tipo de café con leite de cafetería. 
 
Obter crema de leite de forma correcta para facer capuchinos, latte, cafés con leite, cortados, etc é toda unha arte, se queres profundar no tema podes ler o pots: Como conseguir cremar leite para un café perfecto.
 
Esta escuma manexada por profesionais baristas é utilizada para crear rechamantes figuras que dan lugar á denominado latte art.
 

Para gozar dun bo café expreso buscar unha boa cafetería que coide estes detalles, e se queres conseguilo en casa un magnifico café expreso ademais de paciencia e práctica, require dun excelente café e boa auga, que aquí é abundante e de calidade.
 
 
 

 

CAFÉ RISTRETTO

Utilizando a mesma cantidade de café que un  espresso pero reducindo a auga á metade  e o tempo de extracción a 15 segundos poderemos obter un  ristretto.
 
O ristretto é un café doce, que ten como características principais a súa textura sedosa e a suavidade a pasar de ser un café intenso.
 
O que ocorre é que ao extraer tan rápido o café, lembremos que o facemos nuns 15 segundos, é que en realidade é a primeira metade da extracción completa prescindíndose da segunda parte da extracción, que aporta máis amargor o café.
 
Predominan os compostos de máis rápida extracción, neles existe pouca presentas dos sabores acedos e sobre todo o resaibo amargo que poden deixar algúns cafés, que precisamente son sabores que se obteñen na segunda fase da extracción.
 
Ademais, tradicionalmente tómase dun só grolo.

CARACTERÍSTICAS DO  RISTRETTO:

7 gramos de café.
15 segundos de extracción.
20  ml de café.

CAFÉ LONG BLACK,  DOPPIO Ou EXPRESO DOBRE

Un  espresso  doppio, tamén coñecido como expreso dobre, é simplemente iso, dous tiros de  espresso nunha soa cunca co mesmo tempo de extracción que un  espresso normal.

Características do  Doppio:

14 gramos de café.
25 segundos de extracción.
30  ml de café.

CAFÉ LONG BLACK OU AMERICANO

O café lungo baséase, novamente, en manter a receita típica dun expreso pero engadindo a mesma cantidade de auga quente que de café na taza final.
 
A palabra  lungo é un termo italiano que orixinalmente se usa para pedir un  expreso pero co dobre de auga, e este tipo de café é ideal para as persoas que aprecian un café máis suave.

CARACTERÍSTICAS DO AMERICANO:

 • 7 gramos de café.
 • 25 segundos de extracción.
 • 25 ml de café.
 • Engadimos a mesma proporción de café e auga quente.

CAFÉ  MACCHIATO.

Traducido do italiano, refírese a un café manchado.
 
E aínda que un bebedor casual podería facilmente recoñecer un  espresso ou un  cappuccino, o  macchiato é algo totalmente diferente.
 
A súa preparación baséase dunha pequena cantidade de escuma de leite sobre a superficie dun  espresso xerando unha pequena mancha, de aí o seu nome, e o seu sabor é un punto medio entre un  espresso e un  cappuccino.

CARACTERÍSTICAS DO  CAFFÉ  MACCHIATO:

 • 7 gramos de café.
 • 25 segundos de extracción.
 • 30 ml de café.
 • 1 – 2  cucharaditas de escuma de leite na superficie do  espresso.

CAFÉ CORTADO.

Aínda que se pode facilmente confundir cun café  macchiato, o cortado é unha receita de orixe española.
 
E a súa preparación consiste nun  shot de  espresso normal e leite quente sen  espumar,  usualmente na mesma proporción, é dicir, 30 ml de  espresso máis 30 ml de leite quente.
 
Aínda que en certas zonas de España  un cortado será un café expreso cun pequeno chorro de leite máis parecido ao  macciato que ao cortado aquí descrito.
 
A intención do café cortado é reducir un pouco a acidez ou  amargor do  espresso.
 
Coñece o teu café expreso

CAFÉ  FLAT WHITE.

Aínda que existe certo debate sobre se o  flat white provén de Australia ou Nova Zelandia, o que se podemos dicir é que é un café que non é fácil de distinguir, sobre todo para un bebedor de café casual, ademais de causar dores de cabeza para un  barista cando non saben como se prepara.
 
Tamén é común que o confundan cun  latte ou  cappuccino, pero basicamente un flat white é un café menos denso que un  cappuccino e cunha capa de escuma menor á dun café  latte, o seu sabor é máis forte predominando máis o sabor a café  e adóitase  sirvire nunha cunca máis pequena que a dun  cappuccino.

CARACTERÍSTICAS DO  FLAT WHITE:

 • 14 gramos de café.
 • 25 segundos de extracción.
 • 30 ml de café.
 • 40 ml de leite  cremada cunha fina capa de escuma.

CAFÉ  CAPPUCCINO

É unha bebida de orixe italiana e posiblemente o máis popular de todos os tipos de cafés no mundo.
 
O  cappuccino está composto xeralmente por 1/3 dun  espresso, 1/3 de leite  emulsionada e 1/3 de escuma de leite conseguindo un sabor con notas doces. 
 
Tamén é común  espolvorear por encima un pouco de cacao, aínda que non imprescindible.
 
A clave dun bo  cappuccino é lograr aproximadamente 2 – 3 cm de escuma de leite e a superficie debe mostrar as cores do  espresso e do leite moi ben definidos, formando un primeiro arco dourado (a crema do  espresso) ao redor da cunca, coa escuma do leite no centro da mesma.

CARACTERÍSTICAS DO  CAPPUCCINO:

 • 7 gramos de café.
 • 25 segundos de extracción.
 • Leite  cremada e escuma de leite.
 • 150 – 180 ml de café.

Café Latte.

Ten unha similitude moi grande co cappuccino pois os seus ingredientes son os mesmos (expreso e leite) e de aí a confusión entre estes dous tipos de cafés. 
 
Pero a diferenza máis notoria entre estas dúas bebidas é a cantidade de escuma de leite tope da cunca, pois a diferenza do cappuccino a cantidade é menor, e como resultado o café latte é moito máis doce. 
 
Elabórase con 1 tiro de expreso e 3 partes de leite ao vapor cunha fina capa de escuma de leite. 
 
Características do  Latte:
 • 7 gramos de café.
 • 25 segundos de extracción.
 • Leite ao vapor.
 • 230 – 354 ml de café.

Café Moca ou Moka

Moca ou Moka considérase unha pequena variación do cappuccino, levan os mesmos ingredientes, un expreso e leite, pero agregando chocolate como ingrediente extra. 
 
Tradicionalmente é servido en capas, co expreso na parte inferior, logo chocolate e finalmente leite na parte superior. 
 
Adicional pódeselle colocar xarope ou po de chocolate e crema batida.
 
O moca é unha bebida que leva un 1 /3  espresso, 1 /3 leite quente e 1 /3 cacao e sérvese nun vaso alto e cunca grande.

Características do Moca:

 • 7 gramos de café.
 • 25 segundos de extracción.
 • Leite ao vapor.
 • Po ou xarope de chocolate e crema batida como elementos adicionais.
 • 180 – 230  ml de café.
 
Para gozar dun bo café expreso buscar unha boa cafetería que coide os  detalles, e se queres conseguilo  na casa un gran café, unha boa cafeteira,  paciencia e práctica, e as mellor materia prima para acompañalo.
 
Espero que o post vos teña gustado, se é así non vos cortedes compartide na rede social que máis vos guste, agradecémosvolo.
 
Es dos que fai o café expreso en casa ou prefires pasar pola cafetería para gozalo?
 
 


Engadir un novo comentario

Plain text

 • Non se permiten etiquetas HTML.
 • Os enderezos de páxinas web e os de correo electrónico son convertidos automaticamente en enlaces.
 • Saltos de liña e parágrafo automáticos.
CAPTCHA
Esta pregunta é para comprobar se vostede é un visitante humano e previr envíos de spam automatizado.

Director del Proyecto : Federico Asorey Consultoría e-Commerce
© Copyright 2020